MENÜ
Endüstriyel Temizliğin Şirketinize Sağlayabileceği Faydalar

Sanayilerde, fabrikalarda ve şirketlerde temizlik son derece önemli konulardan biridir. Bu tip alanlarda işlerin sürekli olarak en iyi şekilde yürütebilmesi için yapılan genel temizlik işlemlerine endüstriyel temizlik adı verilmektedir.

Firmaların hem genel olarak yapılarında hem de makine sistemlerinde zamanla kirlenmeler meydana gelir. Bu kirler hem yapılara zarar verirken hem de insan sağlığı açısından oldukça tehlikelidir. Bu durumların engellenebilmesi amacıyla endüstriyel temizliğe ihtiyaç duyulur. Endüstriyel temizlik hemen hemen tüm sektörlerde kullanılabilir.

Endüstriyel temizlik sırasında, kullanılan ekipmanlar ve kimyasallar farklılık taşırlar. Bu ekipmanlar sayesinde alanın dezenfekte işlemleri çok daha kolay ve etkili biçimde gerçekleştirilir. Endüstriyel temizlikte kullanılan makineler modern sistemlere sahiptir. Bu sistemler sayesinde tüm kirler etkili biçimde çıkarılabilir. Endüstriyel temizlikte iki aşamadan söz edilebilir. Bunlar kimyasal ve mekanik temizliktir. Mekanik temizlikte gelişmiş elektrik süpürgeleri kullanılmaktadır. Bu makineler püskürtme, vakum gibi birçok farklı işlemi yapabilmektedir.

Endüstriyel Temizlik Hangi Alanlarda Gereklidir?

Endüstriyel temizlik uygulamaları, sanayi alanlarının yanı sıra insanların toplu olarak bulunduğu birçok kurum ve kuruluşta gerçekleştirilebilir uygulamalardır.

Endüstriyel temizlik firmalarda, çalışanların toplu olarak bulunduğu ortamlarda gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra fabrika ve üretim tesislerinde de yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Şirketinizin depolama sistemlerinde de endüstriyel temizlik uygulamalarıyla birçok sorunun üstesinden gelinebilir.

Endüstriyel Temizlik Firmanıza Ne Kazandırır?

Endüstriyel temizlik uygulamaları, firmanıza birçok fayda sağlayacaktır. Bu uygulamalar hemen hemen tüm firmalarda ve endüstriyel kuruluşlarda kullanılabilmektedir. Ekipmanlarınızın kir, pas, korozyon ve yağ gibi sıkıntılardan uzak tutulması ve personelinizin sağlığınızı koruması açısından bir takım standart temizleme işletim prosedürleri vardır. Endüstriyel temizlik ile bu prosedürler işletilir. Ekipmandan dökülen endüstriyel bileşenler, farklı makinelere zarar verebilmektedir. Bu durum makinelerinizin kullanım ömrünün azalmasına ve performansının düşmesine neden olmaktadır.

Bu sebeple firmanızın üretim tesislerinde ve depolama alanlarında temizliğe daha fazla önem verilmeli, endüstriyel uygulamalar kullanılmalıdır. Endüstriyel temizlikte ise gerekli araç ve gereçlerin kullanımı son derece önemlidir. Firmaların yapılarını, üretim tesislerini ve depolarını temiz tutması; performansı artırır. Bu durum daha yüksek kar oranlarına sahip olmanızı ve müşteri memnuniyetini artırmanızı sağlar.

Doğru bir endüstriyel temizlik uygulaması firmanıza birçok artı sağlayacaktır.

Enfeksiyon Yayılma Hızını Azaltır

Özellikle üretim alanları başta olmak üzere, insanların toplu halde bulunduğu alanlarda enfeksiyonların yayılma riski vardır. Personeller çalışma alanlarına virüs ve bakteri taşıyabilirler. Bunları önlemenin tek yolu ise uygun sanitasyon ve hijyen koşullarının sağlanmasıdır. Endüstriyel temizlik sayesinde, personellerin kullandığı tüm alanlar mikroplardan arındırılır. Bu sayede enfeksiyonların personel arasındaki yayılma hızı azaltılmış olur.

Bunun yanı sıra çeşitli alerjik reaksiyonlara karşı da önlem alınmış olur. Bu gibi alanlarda biriken toz ve benzeri maddeler alerjik reaksiyonlara ve astım gibi sorunların büyümesine yol açabilmektedir. Bu alanların düzenli olarak temizlenmesi, bu sorunlara karşı alınabilecek en iyi önlemlerdendir.

Zaman Kazandırır ve Maliyetleri Düşürür

Endüstriyel temizliğin düzenli biçimde yapılması, hem zamandan hem de maliyetlerden tasarruf yapmanızı sağlar. Bu temizlik uygulamalarında kullanılan makineler sayesinde temizlik çok daha hızlı biçimde tamamlanır. Endüstriyel temizlik sayesinde çalışanların hastalık izinleri, iş yeri kazası olasılıkları ve makine arızalarının önüne geçilmiş olur. Bu sayede büyük oranlarda tasarruflar sağlanabilir.

Şirketinizdeki makinelerin doğru ve periyodik biçimde temizlenmesi, daha az sorun yaşamanızı sağlayacaktır. Bu da endüstriyel olarak verimin artmasını ve onarım gibi sorunlara daha az para harcanmasını sağlayacaktır.

Verimliliği Artırır

Endüstriyel temizlik uygulamalarının faydaları konusunda basit bir getiri vardır. O da mutlu çalışanın daha iyi çalışacağıdır. Sağlıklı ve güvenli bir ortamın oluşturulması, organizasyon ve çalışan memnuniyetine de yansıyacaktır. Personelin memnuniyeti ise doğrudan verimine katkı sağlar.

Bunun yanı sıra endüstriyel temizlik uygulamaları, personelin sağlığını ve iş yerini önemsemesine de katkı sağlar. Bu temizlik uygulamaları personelinizin şirketi ve üretimi daha çok sahiplenmesine destek olacaktır.

Bunun yanı sıra şirketinize ait üretim araçlarının düzenli olarak temizlenmesi kullanım ömrünü de uzatacaktır. Endüstriyel temizlik uygulamaları sayesinde aşınma ve yıpranma payı azalacaktır. Bu sayede makinelerdeki parçaların verimlerini uzun süre boyunca korumaları sağlanabilir. Bu da maliyetlerin azalmasını ve kar oranlarının artmasını sağlayacaktır.

Kaza Riskini Azaltır

Şirketinize bağlı yönetim alanlarının, üretim alanlarının ve depolama alanlarının düzenli olarak temizlenmesi, güvenlik açısından da son derece önemlidir. Özellikle üretim ve depolama alanlarındaki dağınıklık gibi sorunlar kazalara yol açabilmektedir. Yağlı ve kirli alanlarda personelin kaza aşama riski çok daha yüksek olacaktır. Bu alanların düzenli olarak temizlenmesi bu kaza risklerini asgari seviyelere düşürecektir.

Organizasyonu Artırır

Endüstriyel alanları sürekli olarak temiz tutmak oldukça zor bir iştir. Bu alanlar çok büyük olduğu için, her şeyin düzenli ve temiz tutulması zahmetli bir iştir. Genel anlamda yaşanan düzensizlik sorunu, birçok farklı soruna yol açabilir. Bu sebeple endüstriyel temizlik uygulamalarıyla bu dağınıklığa son verilebilir.

Fabrika, depo ve mağaza gibi alanlarda düzenli bir çalışma için endüstriyel temizlik uygulamalarına başvurulması gerekir. Bu düzen verimliliğin artmasını dolayısıyla karın yükselmesini sağlayacaktır.